close
Széchenyi István Egyetem
Turizmus-vendéglátás
Széchenyi Egyetem
Széchenyi István Egyetem

KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR - KGYK

Érettségi követelmények a 2023-as általános felvételi eljárásban:

bármelyik két érettségi tárgy

A jelentkezés szakra és szakirányra történik.

Képzési szint Munkarend Fin. forma Szak neve [szakirány] Önköltség (félév) Képzési idő (félév)
F N A Turizmus-vendéglátás [turizmus] támogatott 4
F N K Turizmus-vendéglátás [turizmus] 200 000 Ft 4
F L A Turizmus-vendéglátás [turizmus] támogatott 4
F L K Turizmus-vendéglátás [turizmus] 200 000 Ft 4
F N A Turizmus-vendéglátás [vendéglátás] támogatott 4
F N K Turizmus-vendéglátás [vendéglátás] 200 000 Ft 4
F L A Turizmus-vendéglátás [vendéglátás] támogatott 4
F L K Turizmus-vendéglátás [vendéglátás] 200 000 Ft 4

A felsőoktatási szakképzés célja

A felsőoktatási szakképzés célja a turizmus és a vendéglátás vállalkozásaiban és non profszervezeteiben szakmai idegen nyelvet beszélő, gyakorlattal is rendelkező szakemberek képzése. A végzett hallgatók képesek a turizmusban és a vendéglátásban működő mikró- és kisvállalkozások alapítására, vezetésére és működtetésére, valamint közép-, és nagyvállalatok egyes részlegének vezetésére, illetve felsővezetők munkáját segítő szakreferensi és asszisztensi feladatok ellátására .A turizmus szakirányon továbbá megismerkednek a turizmus részterületeivel, és alkalmasak önállóan vagy vezetők melletti asszisztensi, referensi feladatok ellátására; a vendéglátás szakirányon továbbá speciális ismereteket szerezzenek a különböző helyekre települt, eltérő szintű, felszereltségű, üzemméretű és eltérő céllal üzemelő vendéglátóhelyek (étterem, cukrászda, kisvendéglő, csárda, intézményi étkeztetés egységei stb.) működtetésében.


 

Turizmus szakirány

 • ismerik a turizmus földrajzi alapjait, képesek magyar és nemzetközi turizmusföldrajzi ismereteiket alkalmazni a turisztikai termékek tervezése és értékesítése során;
 • ismerik a magyar és külföldi kultúrák értékeit, a művelődéstörténet főbb eseményeit, képesek ezen ismereteik alapján interkulturális szemléletet kialakítani;
 • ismerik a turisztikai desztinációk működését és képesek térségszervezési ismereteiket alkalmazni a turisztikai desztinációs feladatok végrehajtása során;
 • ismerik az utazásszervezés és  -közvetítés üzletágait, alkalmasak utazási irodai referensi, ügyintézői és tanácsadói feladatok elvégzésére;
 • ismerik a vendéglátás, mint kiemelt kínálati elem szerepét a turizmus és szállásadás területén, képesek a turisztikai termékek összeállításakor és értékesítésekor vendéglátói ismereteiket alkalmazni;
 • választásuk szerint beható ismeretekkel rendelkeznek a turizmus egy területén és ezáltal képesek az ezen a területen működő vállalkozásokban, intézményekben jelentkező speciális tevékenységek ügyintézői, asszisztensi munkaköri feladatainak ellátására (egészségturizmus, falusi turizmus);

 

Vendéglátó szakirány

 • a szakmai elvárásoknak megfelelő mélységben ismerik az ételkészítés és az értékesítés során felhasznált élelmiszereket, illetve italokat és élvezeti szereket;
 • ismerik és képesek a gyakorlatban is alkalmazni a vendéglátásban előírt higiéniai, élelmiszer-biztonsági szabályokat;
 • ismerik az ételkészítési, illetve értékesítési folyamatokat, képesek ellátni ezek különböző részfolyamatait, képes fogyasztóhatósági döntés meghozatalára, belső képzések megtartására;
 • képesek részt venni a minőségirányítási, élelmiszer-biztonsági rendszerek képesítésének folyamatában, ezek működtetésében és belső felülvizsgálatában;
 • alkalmasak arra, hogy a vendéglátásban jelentkező általános, illetve speciális táplálkozási igényeket adekvát módon kielégítsék;
 • mikrobiológiai alapismereteket szereznek az élelmiszerek tartósítása, élelmiszermérgezések, élelmiszer-fertőzések területén;
 • ismerik a vendéglátás alapvető gépeit, műszaki berendezéseit, eszközeit;
 • ismerik a vendéglátás szervezési-vezetési fő- és részfolyamatait, gazdálkodási összefüggéseit, képesek ezek gyakorlati alkalmazására;
 • képesek üzleti tervek elkészítésében tevékenyen közreműködni, illetve elemzéseket készíteni;

 

A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei

A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felsőoktatási gyakorlóhelyi nyilvántartásában szereplő szervezetnél vagy  felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétterem, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél  végzett gyakorlat. Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: egy félév, legalább 560 óra; részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra; részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét.

A képzési idő alatt kötelezően teljesítendő további gyakorlatok:

 • félévenként 2 alkalommal hostess gyakorlat teljesítése

 

Idegen nyelvi és szaknyelvi követelmények

Egy idegen nyelvből legalább középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő államilag elismert szaknyelvi vizsga, vagy felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga.

Tanterv linkje

Tanulj a Széchenyi István Egyetemen!

Képzés ideje

4 félév

Képzési típus

Felsőoktatási szakképzés

Oklevél típusa

Oklevél

Képzés helye

Győr

Finanszírozási típusa

Állami ösztöndíjas, Önköltséges