close
Széchenyi István Egyetem
Turisztikai projektmenedzser tanácsadó
Széchenyi Egyetem
Széchenyi István Egyetem

Megnevezés (engedélyszám): Turisztikai projektmenedzser tanácsadó szakirányú továbbképzési szak, FNYF/1700-3/2019.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Turisztikai projektmenedzser tanácsadó

Tudományterület: gazdaságtudományok képzési terület

Felvételi követelmények:

Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél az alábbi képzési területek valamelyikén:

 • agrár;
 • bölcsészettudomány;
 • gazdaságtudományok;
 • informatika;
 • jogi;
 • közigazgatási, rendészet és katonai;
 • műszaki;
 • pedagógiai;
 • társadalomtudomány;
 • természettudomány;
 • orvosi-és egészségtudomány;

Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

A képzés célja:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik és értik a globális és az európai turizmus-gazdaság alapvető jellemzőit és trendjeit, Magyarország pozícióját a világ turisztikai térképén, Magyarország turizmusának jellemzőit és trendjeit, a magyar turizmusfejlesztési stratégiát és turizmuspolitikát, valamint a turizmus-fejlesztés intézményeit és azok felelősségét, mozgásterét, továbbá a magyar turizmus meghatározó turisztikai fejlesztési programjait. Elkötelezettek a települések, térségek turizmus-fejlesztési képességének erősítése iránt, Magyarország, mint turisztikai márka és a hazai desztinációk, mint turisztikai márkák pozícionálása iránt, a minőség iránt, egy fenntartható, az erőforrásokkal felelősen gazdálkodó turizmus működtetése iránt.

A végzett szakemberek az alábbi pozíciókat tölthetik be:

 • a turizmus állami irányításában: vezető szakértő / szakértő
 • közigazgatásban, központi vagy területi szinten, projekt tervezés területén: vezető szakértő
 • magánszektorban: fejlesztési tanácsadó
 • fejlesztési projektben: szakmai vezető / projektmenedzser / projektkoordinátor / projektasszisztens
 • önkormányzatoknál: turisztikai fejlesztési szakértő / referens
Tanulj a Széchenyi István Egyetemen!

Képzés ideje

2 félév

Képzési típus

Szakirányú továbbképzés

Oklevél típusa

Szakképesítés

Képzés helye

Győr

Finanszírozási típusa

Önköltséges