close
Széchenyi István Egyetem
Közösségszervezés
Széchenyi Egyetem
Széchenyi István Egyetem

APÁCZAI CSERE JÁNOS PEDAGÓGIAI, HUMÁN- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR - AK

Érettségi követelmények a 2023-as általános felvételi eljárásban:

angol nyelv vagy biológia vagy francia nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy német nyelv vagy orosz nyelv vagy társadalomismeret vagy történelem vagy digitális kultúra vagy állampolgári ismeretek

az idegen nyelvek közül csak egy válaszható

Képzési szint Munkarend Fin. forma Szak neve Önköltség (félév) Képzési idő
A N A Közösségszervezés támogatott 6
A N K Közösségszervezés 300 000 Ft 6
A L A Közösségszervezés támogatott 6
A L K Közösségszervezés 300 000 Ft 6

A képzésről:

Az alapképzési szak célja kulturális, humán, közösségi alapú társadalom- és gazdaságszervező munkát végző közösségszervező, közösségfejlesztő szakemberek képzése, akik el tudják látni művelődési, egyházi, civil, vállalkozói és nonprofit szervezetek, állami vagy önkormányzati intézmények, integrált, többfunkciós szervezetek, intézmények működtetését, képesek helyi, közösségi szinten a művelődés, az ifjúság, a felnőttképzés társadalmi és gazdasági helyzetének fejlesztésével összefüggő állami feladatellátást megszervezni, meghatározott intézményszintek esetében azt irányítani.

Elérhető szakirányok:

  • kulturális közösségszervezés
  • humánfejlesztés

 


Kulturális közösségszervezés

Képes a helyi közösség kapcsolati, információs és kommunikációs rendszerének szervezésére, a helyi szereplők társadalmi és közösségi részvételének, valamint a társadalmi és közösségi partnerek együttműködésének biztosítására.

Képes a helyi társadalom szervezett szereplői és a lakosság körében felismertetni az önsegítő és önszervező helyi cselekvés, a részvétel, az épített és szellemi kulturális örökség felhasználásának fontosságát és lehetőségeit, aktivizálni a helyi lakosságot az önsegítő, önszervező, önképző, helyi, közösségi cselekvésre.

Képes szakmai segítséget nyújtani a kibontakozó helyi cselekvéshez (információk nyújtása, kapcsolatszervezés, képzés, közösségi tervezés, intézmények létrehozása és működtetése a helyi közösségben).

Képes elősegíteni az önszerveződéssel kialakult közösségi csoportok együttműködését a nem kormányzati szektoron belül és a szektorok között.

Képes szabadidős, önképző, önművelő, művészeti és egyéb közösségek animációjára, csoportok, közösségek felmérésére és a kapott eredmények mentén csoport-, illetve közösségi fejlesztésre.

 


Humánfejlesztés
Képes a felnőttoktatás és -képzés különböző színterein animátori, tanácsadói munkakörök ellátására.
Képes a tanulási és képzési programok tervezésére, szervezésére, lebonyolítására és az eredmények értékelésére.
Képes a felnőttképzési programok engedélyeztetésre, akkreditációra történő előkészítésére, valamint felnőttképzéssel foglalkozó szervezetekben szakmai feladatok ellátására.
Képes az intézmények és települések felnőttképzési igényeinek feltárására, illetve a rejtett igények artikulálására.
Képes a humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Képes az oktatás, képzés világához kapcsolódó hazai és nemzetközi pályázati programok kidolgozására és menedzselésére.
Képes elektronikusan támogatott képzéssel kapcsolatos felületek, tartalmak és dokumentumok kezelésére, adatok rögzítésére.
Képes egyének, közösségek és település(rész)ek tanulási igényeinek feltérképezésére, az ehhez igazodó képzési kínálat meghatározására.

Elhelyezkedési lehetőségek

Elhelyezkedés a választott szakiránynak megfelelően a közművelődés, a kultúra, a felnőttképzés és a HR számos területén lehetséges. A hallgatók elhelyezkedésében országos hatókörűen segítünk partnereinkkel együttműködve.

Nyelvvizsga

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a 65/2021 (XII.29.) ITM rendelet szerint az oktatásért felelős miniszter hivatalos kiadványában közzétett képzési és kimeneti követelmények ITT találhatók.

Tanterv linkje

Tanulj a Széchenyi István Egyetemen!

Képzés ideje

6 félév

Képzési típus

Alapképzés

Oklevél típusa

Diploma

Képzés helye

Győr

Finanszírozási típusa

Állami ösztöndíjas, Önköltséges