close
Széchenyi István Egyetem
Turisztikai projektmenedzser szakközgazdász
Széchenyi Egyetem
Széchenyi István Egyetem

Megnevezés (engedélyszám): Turisztikai projektmenedzser szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak, FNYF/1700-4/2019.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Turisztikai projektmenedzser szakközgazdász

Tudományterület: gazdaságtudományok képzési terület

Felvételi követelmények:

Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett közgazdász szakképzettséget igazoló oklevél az alábbi képzési területen: gazdaságtudományok;

Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

A képzés célja:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik és értik a globális és az európai turizmus-gazdaság alapvető jellemzőit és trendjeit, Magyarország pozícióját a világ turisztikai térképén, Magyarország turizmusának jellemzőit és trendjeit, a magyar turizmusfejlesztési stratégiát és turizmuspolitikát, valamint a turizmus-fejlesztés intézményeit és azok felelősségét, mozgásterét, továbbá a magyar turizmus meghatározó turisztikai fejlesztési programjait. Elkötelezettek a települések, térségek turizmus-fejlesztési képességének erősítése iránt, Magyarország, mint turisztikai márka és a hazai desztinációk, mint turisztikai márkák pozícionálása iránt, a minőség iránt, egy fenntartható, az erőforrásokkal felelősen gazdálkodó turizmus működtetése iránt.

A végzett szakemberek az alábbi pozíciókat tölthetik be:

  • a turizmus állami irányításában: vezető szakértő / szakértő
  • közigazgatásban, központi vagy területi szinten, projekt tervezés területén: vezető szakértő
  • magánszektorban: fejlesztési tanácsadó
  • fejlesztési projektben: szakmai vezető / projektmenedzser / projektkoordinátor / projektasszisztens
  • önkormányzatoknál: turisztikai fejlesztési szakértő / referens
Tanulj a Széchenyi István Egyetemen!

Képzés ideje

2 félév

Képzési típus

Szakirányú továbbképzés

Oklevél típusa

Szakképesítés

Képzés helye

Győr

Finanszírozási típusa

Önköltséges