close
Széchenyi István Egyetem
Turizmus-menedzsment
Széchenyi Egyetem
Széchenyi István Egyetem

KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR - KGYK

Információk a 2023-as általános felvételi eljárásról:
Képzési szint Munkarend Fin. forma Választható szak Önköltség (félév) Képzési idő (félév)
M N A Turizmus-menedzsment (magyar nyelven) támogatott 4
M N K Turizmus-menedzsment (magyar nyelven) 400 000 Ft 4
M N A Turizmus-menedzsment (angol nyelven) támgatott 4
M N K Turizmus-menedzsment (angol nyelven) 400 000 Ft 4
M L A Turizmus-menedzsment (magyar nyelven) támogatott 4
M L K Turizmus-menedzsment (magyar nyelven) 400 000 Ft 4

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 18/ 2016. (VIII.5.) EMMI rendelet alapján:

 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a turizmus-vendéglátás alapképzési szak.

 

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok:

  1. a gazdálkodási és menedzsment, az emberi erőforrások, a kereskedelem és marketing, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, az üzleti szakoktató, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, valamint a közszolgálati alapképzési szak.
  2. azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

 

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

  • gazdaságtani és módszertani (mikroökonómia, makroökonómia, matematika, statisztika, informatika, vállalatgazdaságtan, számvitel, kontrolling, pénzügyek, emberi erőforrás- menedzsment) és társadalomtudományi ismeretek területéről legalább 40 kredit;
  • turizmus általános elmélete, turizmus gazdaságtana, turizmus földrajza, turizmus marketing, vendéglátó-szálloda területéről legalább 20 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

KREDITELISMERÉSI KÉRELEM

 


Szakleírás:

A szak célja olyan szakemberek képzése, akik a gyakorlatban is képesek a turizmus rendszerszintű elemzésére, a kínálat kialakításával, a szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tervek és tanulmányok elkészítésére, fejlesztési projektek megvalósítására, a vállalkozások és intézmények vezetésére. A hallgatók bekapcsolódhatnak a tanszék kutatásaiba, így ismereteket szerezhetnek az elmélet gyakorlatban történő alkalmazásáról.

 


Elhelyezkedési lehetőségek:

Végzett hallgatóink önkormányzatokban, szakigazgatási hivatalokban, turisztikai desztinációs menedzsment szervezetekben, turizmus területén működő vállalatoknál és nonprofit szervezetekben helyezkedhetnek el.

 


Nyelvvizsga

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a 65/2021 (XII.29.) ITM rendelet szerint az oktatásért felelős miniszter hivatalos kiadványában közzétett képzési és kimeneti követelmények ITT találhatók.

Tanterv linkje

Tanulj a Széchenyi István Egyetemen!

Képzés ideje

4 félév

Képzési típus

Mesterképzés

Oklevél típusa

Diploma

Képzés helye

Győr

Finanszírozási típusa

Ingyenes, Önköltséges