close
Pannon Egyetem
Turizmus-menedzsment
Pannon
Pannon Egyetem

Vezető pozíciót szeretne betölteni a turizmus területén? Megismerné a legújabb turisztikai kutatási eredményeket, menedzsment kihívásokat, a haladó turisztikai marketing eszközeit? Válassza a turizmus-menedzsment mesterszakot angol vagy magyar nyelven!

A Turizmus-menedzsment mesterképzési szak 4 féléves mesterképzés, amelynek során a hallgatók a gyakorlatban kiválóan hasznosítható turisztikai szakmai ismeretekre tesznek szert; megismerik a legújabb turisztikai kutatási eredményeket és menedzsment kihívásokat, a különböző vezetési technikákat, a haladó turisztikai marketing eszközeit; foglalkoznak többek között a finanszírozás és pénzügyi menedzsment kérdéseivel, a minőségmenedzsment témakörével; továbbá lehetőséget kapnak a szakmai kapcsolatépítésre is.

A Turizmus-menedzsment mesterképzési szakon végzett hallgatók a képzés során elsajátított emelt szintű, versenyképes tudás birtokában vezető pozíciókat tölthetnek be a turizmus és a szolgáltató szektor bármely területén.

 

Ezt a mesterszakot elsősorban azoknak ajánljuk, akik
 • már korábban is tanultak turisztikai ismereteket, de mélyebben érdeklődnek a turizmus, mint jelenség és mint sajátos gazdasági ágazat iránt;
 • más területen szerzett végzettségüket vagy tapasztalataikat szeretnék kiegészíteni speciális turisztikai szakismeretekkel;
 • kihívást látnak az összetett problémákban és a különféle érdekek közös nevezőre hozásában;
 • tanulmányaik és munkájuk során nemzetközi léptékben kívánnak gondolkodni, nem tévesztve szem elől ugyanakkor a hazai sajátosságokat;
 • olyan komplex feladatok iránt érdeklődnek, mint a térségi turisztikai menedzsment vagy a turisztikai nagyvállalatok tevékenységének szervezése;
 • sikerre esélyes fejlesztési pályázatok elkészítésében szeretnének részt venni;
 • magasabb vezetői beosztásokat kívánnak betölteni a turisztikai ágazatban.

Mesterszakunkra a friss diplomásokat és a korábban végzetteket egyaránt várjuk. Oktatásszervezési és módszertani megoldásaink lehetővé teszik, hogy mindkét hallgatói kör számára testhezálló képzési szolgáltatást nyújtsunk. Munka mellett tanulni kívánó hallgatóinknak levelező formájú oktatást kínálunk.

Hol helyezkedhet el a szakon szerzett diplomával?

A mesterszintű turisztikai végzettség számtalan elhelyezkedési lehetőséget kínál a turizmushoz többé-kevésbé szorosan kötődő alágazatokban. Diplomásaink elsősorban az alábbi vállalat- és intézménytípusokban pályázhatnak majd állások betöltésére:

 • turisztikai desztináció-menedzsment (TDM) szervezetek;
 • országos turisztikai irányító szervek, turisztikai külképviseletek;
 • szállodák, szállodaláncok;
 • utazás- és kongresszusszervezők;
 • természetvédelmi szervezetek, nemzeti parkok;
 • kulturális intézmények, fesztiválszervezők;
 • sportlétesítmények és sportrendezvény-szervezők;
 • kutatóintézetek, tanácsadó vállalkozások, pályázatíró cégek;
 • turisztikai oktatással foglalkozó felsőoktatási intézmények.

A szerzett ismeretek ezen túl alkalmassá teszik diplomásainkat saját vállalkozások indítására és sikeres működtetésére is.

Turizmus-menedzsment mesterszak angol nyelven is!

A Turizmus-menedzsment mesterképzési szak indul magyar nyelven levelező tagozaton és angol nyelven – Master in Tourism Management néven – nappali tagozaton.

Miért jó angolul elvégezni a mesterszakot? Mert a Master in Tourism Management szak hallgatói…

 • minden helyzetben magabiztos angol szakmai nyelvtudást szereznek,
 • mentesülnek a nyelvvizsga-követelmény alól,
 • számos külföldi ösztöndíjat megpályázhatnak,
 • külföldi szaktársaik révén nemzetközi kapcsolati tőkét halmoznak fel,
 • fejlesztik az interkulturális kommunikációs készségüket,
 • élő szakmai nyelvtudásuknak köszönhetően versenyelőnyhöz jutnak a munkaerőpiacon.

 

Milyen végzettséggel lehet felvételt nyerni a Turizmus-menedzsment mesterszakra?

Előfeltétel nélkül:

A mesterszakra kreditvizsgálat, azaz előfeltétel nélkül felvehetők azok, akik turizmus-vendéglátás alapszakon szereztek diplomát bármely hazai felsőoktatási intézményben.

Ugyancsak előfeltétel nélkül vehetők fel azok, akik főiskolai szintű idegenforgalmi és szálloda szakon, valamint vendéglátó és szálloda szakon szereztek diplomát (a bolognai reform előtti képzésben).

Előfeltétellel:

A mesterszakra előfeltétellel felvehetők mindazok, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek (alapszak, mesterszak, főiskolai szak, egyetemi szak) és akik tanulmányaiból elismerhető (elfogadható) 60 kreditpont a kreditelismerési táblázatban (letölthető alább) felsorolt bontásban.  Nem szükséges mindegyik felsorolt ismeretkörrel rendelkezni, csupán kategóriánként kell meglennie az előírt kreditmennyiségnek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. Az elismerhető tárgyak listája megtekinthető a honlapon.

Képzési idő
Tanterv szerint a mesterszak 4 félévet (120 kredit) tartalmaz.
Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
Okleveles közgazdász „Turizmus-menedzsment” mesterszakon
Tanulj a Pannon Egyetemen!

Képzés ideje

4 félév

Képzési típus

Mesterképzés

Oklevél típusa

Oklevél

Képzés helye

Veszprém

Finanszírozási típusa

Ingyenes, Önköltséges