close
Pannon Egyetem
Turisztikai projektmenedzsment
Pannon
Pannon Egyetem

Gyakorlati tudást szeretne a turisztikai projektek terén? Azonnal használná az információkat, melyeket a képzés során megtanult? Válassza a turisztikai projektmenedzser szakközgazdász/tanácsadó posztgraduális képzésünket!

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán induló turisztikai projektmenedzser szakközgazdász/tanácsadó szakirányú továbbképzés célja, hogy olyan gyakorlatorientált ismereteket nyújtson a képzésben résztvevők számára, melyek segítségével azonnal fejleszteni tudják a saját turisztikai projektjeik hatékonyságát, illetve a napjainkban jellemző, gyakori környezeti változásokra azonnal reagáló, turizmusban működő vállalkozásaik hosszú távú fenntartása is sikeresebb lesz.

Jelentkezzen hozzánk és tartson velünk interaktív képzésünkön, szerezzen naprakész és gyakorlatorientált ismereteket a téma országosan és – az ország turizmusában kiemelt szerepet játszó – Balaton régióban elismert szakértőitől!


Az élethosszig tartó tanulás és a folyamatos megújulás olyan szakemberek meglétét követeli meg, akik a munkahelyükön egy modern, úgynevezett projekt szemléletben tudnak gondolkodni és cselekedni. A turizmus szektor jelenleg kifejezetten nagy kihívás elé állítja a vállalkozásokat és a munkavállalókat, valamint a szektorral szoros együttműködésben dolgozókat is, melyek a szokásos módszerek helyett rugalmasabb megoldásokat követelnek meg.

Ma még lényegesebb a turizmus iránti elkötelezettség, a fejlesztési programok ismerete, a turisztikai desztinációk és a vállalatok fejlődésének elősegítése. Olyan szakemberekre van szükség, akik a turisztikai projekteket képesek az ország, a desztináció és a vállalkozás érdekei szempontjából felhasználnia piaci igényeknek megfelelő szolgáltatásokat létrehozni, és a pályázati projekteket szakmai elvek alapján menedzselni. A képzett szakemberek a turizmus fejlesztési, együttműködési trendjei mellett rendelkeznek a szükséges projektmenedzseri szakmai kompetenciákkalismerik a projekteket, ezek finanszírozását, kommunikációját, valamint a megvalósítási követelményeket is.

A képzés célja és a végzettséggel betölthető pozíciók

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik és értik a globális és az európai turizmus-gazdaság alapvető jellemzőit és trendjeit, Magyarország pozícióját a világ turisztikai térképén, Magyarország turizmusának jellemzőit és trendjeit, a magyar turizmusfejlesztési stratégiát és turizmuspolitikát, valamint a turizmus-fejlesztés intézményeit és azok felelősségét, mozgásterét, továbbá a magyar turizmus meghatározó turisztikai fejlesztési programjait. Elkötelezettek a települések, térségek turizmus-fejlesztési képességének erősítése iránt, Magyarország, mint turisztikai márka és a hazai desztinációk, mint turisztikai márkák pozícionálása iránt, a minőség iránt, egy fenntartható, az erőforrásokkal felelősen gazdálkodó turizmus működtetése iránt.

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik rendelkeznek a turisztikai projektek menedzseléséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel és készségekkel, képesek a turisztikai területen működő szervezetek fejlesztési projektjeinek magas színvonalú tervezésére, előkészítésére, megvalósítására, valamint az eredmények fenntartásához szükséges tevékenységek ellátására. A képzés célul tűzi ki továbbá, hogy a végzett szakemberek a turisztikai együttműködések, fejlesztési irányok, trendek mellett ismerjék a sikeres projektmenedzsment ismérveit, lebonyolításuk mikéntjét és az eredmények további hasznosításának lehetőségeit annak érdekében, hogy minél több és előre mutatóbb turisztikai projekt szülessen, az ország, a desztinációk és a vállalkozások fejlesztése érdekében.

Mit ad a képzés a turisztikai szakembereknek?

– Projektismereket
– Vezetői ismereteket
– Eredményesség-fejlesztést
– Pályázatokkal kapcsolatos információkat
– Fejlesztési trendek és gyakorlatok ismeretét
– Kreatív ötletek kifejlesztését

Mit ad a képzés a jövőben turisztikai projektekkel foglalkozni kívánóknak?

– Turisztikai projektek jellemzőinek ismeretét
– Turisztikai trendek alakulásának ismeretét
– Szolgáltatások turisztikai fejlesztésének lehetőségeit
– Turisztikai projektek sikerének, eredményességének fejlesztését
– Turisztikai együttműködések jellemzőinek feltérképezését.

Kiket várunk?

A képzésre várjuk idegenvezetők, szállodák, utazási irodák, rendezvényszervező cégek, fürdők, TDM, attrakciók illetve állami, közigazgatási szervek, önkormányzatok azon munkatársait, akiknek projektekkel kapcsolatos feladataik vannak, illetve vezető szerepet töltenek be a vállalat vagy intézmény projekttevékenységeiben.

Szintén várjuk azokat a jelenkezőket, akik a jövőben turisztikai projektekbe kívánnak bekapcsolódni, illetve megismerni ezek felépítését, működését és sikerességüket, eredményességüket növelni.

turisztikai projektmenedzser tanácsadó képzésre jelentkezhet, aki bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) oklevelet szerzett.

turisztikai projektmenedzser szakközgazdász képzésre jelentkezhet, aki gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevelet és közgazdász szakképzettséget.

Jelentkezés módja, feltétele

Felvételi vizsga nincs.
Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével lehet. A jelentkezési lap letölthető itt. >>>

Képzési idő

A képzés ideje 2 félév.

Képzési rend

Heti 1 nap (A résztvevők igényeihez alkalmazkodva.)

Tanterv

1. félév: Turisztikai projekt pénzügyek, Innovációmenedzsment, Marketingtervezés a turizmusban, Turisztikai trendek, Projektmenedzsment, Tárgyalástechnika, Turizmusfejlesztés, Turisztikai együttműködések

2. félév: Fenntartható projektek, Pályázatmenedzsment, Alkalmazott piackutatás, Turisztikai projekt esettanulmányok, Szolgáltatásfejlesztés a turizmusban, Komplex eredményességfejlesztési tréning, Szakdolgozat

Az oklevélben szereplő végzettség:
– Turisztikai projektmenedzser szakközgazdász / Economist in Tourism Project Management
– Turisztikai projektmenedzser tanácsadó / Consultant in Tourism Project Management
Tanulj a Pannon Egyetemen!

Képzés ideje

2 félév

Képzési típus

Szakirányú továbbképzés

Oklevél típusa

Oklevél

Képzés helye

Veszprém

Finanszírozási típusa

Önköltséges