close
Kodolányi János Egyetem
Turizmus-menedzsment
Kodolányi János Egyetem
Kodolányi János Egyetem

Képzésünk elvégzése után képes leszel a turizmus területén önálló és átfogó tervezési, irányítási és koordinációs feladatok ellátására helyi, regionális, országos, valamint nemzetközi szinten, mind turisztikai vállalkozásoknál, mind a turizmus állami, regionális vagy helyi tervezési és irányítási intézményrendszerében, mind pedig a nonprofit szférában működő turisztikai szervezeteknél.  Ismerni fogod a turizmus szektor nemzetközi fejlődési trendjeit, képes leszel az ágazatban elengedhetetlenül szükséges rendszerszemléletű tervezésre és megvalósításra, magas szintű menedzsment- ismereteidnek köszönhetően alkalmas leszel a turizmus különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására. A képzés alapvetően magyar nyelven folyik, de bizonyos szaktárgyakat angolul fogsz tanulninemzetközileg is elismert oktatóktól. Várunk, ha a turizmus bármely területén tervezéssel, fejlesztéssel, elemzéssel szeretnél magas szinten foglalkozni, ha szereted az önálló, kreativitást és innovativitást igénylő feladatmegoldást, illetve ha saját céget szeretnél alapítani, és azt sikeresen, szilárd elméleti alapokra és gyakorlati tapasztalatokra támaszkodva működtetni. Azok, akik az angol nyelvű képzést választjákkülföldi hallgatókkal együtt tanulnak majd, így nemzetközi kapcsolatokra és interkulturális tapasztalatokra is szert tesznek az egyetemi évek alatt. A hazai és nemzetközi minőségdíjakkal elismert intézmény mesterszakjain megismerkedhetsz a témához kapcsolódó minőségrendszer sztenderdekkel, és alkalmassá válsz a szervezetek minőségirányítási folyamatainak szervezésére.

Az Msc-n a Turizmus Tanszék oktatói tanítanak.

Tantárgyak

  • Alapozó ismeretek: Stratégiai menedzsment, Kutatásmódszertan, Gazdaságpolitika, Vállalkozásfejlesztés, Vállalatfinanszírozás, Vállalati döntéstámogató rendszerek
  • Szakmai törzsanyag: Turizmuspolitika és turizmustervezés, A turizmus jog- és intézményrendszere, Turizmus marketing és kommunikáció, Nemzetközi szállodamenedzsment, Kisvállalkozás-fejlesztés és -menedzsment, Projektmenedzsment a turizmusban
  • Differenciált szakmai ismeretek: Turisztikai desztinációk marketingje, Turisztikai területfejlesztés és desztináció menedzsment, Attrakció- és látogatómenedzsment, Fenntartható turizmusfejlesztés és -menedzsment, Turisztikai kutatások módszertana, Minőségmenedzsment a turizmusban, Szabadidő szociológia

Ezeken kívül lehetőségük van a hallgatóknak többféle szabadon választható, közöttük angol nyelven oktatott tantárgy felvételére is. A programban a tudományos minősítéssel rendelkező egyetemi oktatók mellett gyakorlati szakemberek és külföldi tanárok is közreműködnek.

 

Diplomában szereplő szakképzettség neve

Okleveles közgazdász, turizmus menedzsment szakon - Economist in Tourism Management

 

Szakmai karrierépítési lehetőségek a diploma megszerzését követően

A Turizmus menedzsment mesterszakon végzettek eséllyel pályázhatnak vállalati közép- és felsővezetői munkakörök betöltésére a komplex turizmus ágazat számos területén (például szálláshely-szektor, vendéglátás, desztináció menedzsment, egészségturizmus, kulturális szféra). Sikerrel pályázhatnak nemzetközi vállalatok különböző vezetői posztjainak betöltésére. Hatékonyan végezhetnek vállalkozások számára tanácsadói tevékenységet, illetve saját cég létrehozását és sikeres menedzselését is célul tűzhetik ki.

 

Továbbtanulási lehetőségek a mesterszakon megszerzett diplomával

A Turizmus menedzsment mesterszakot végzettek többek között közgazdaságtudományi, földtudományi vagy multidiszciplináris doktori iskolában tanulhatnak tovább.

 

Érdekességek a szakról

  • A hallgatók egy pezsgő, innovatív légkörű intézmény munkájába kapcsolódhatnak be. Részt vehetnek a Turizmus Tanszék kutatási, pályázati és gyakorlati munkáiban és a nemzetközi együttműködések keretében zajló feladatokban is.
  • Ösztönözzük és segítjük a hallgatók TDK és OTDK versenyeken való részvételét. A legkiválóbb hallgatóknak minden segítséget megadunk ahhoz, hogy tanulmányaikat doktori képzésben folytathassák.

FIGYELEM!

Az angol nyelvű képzések csak nappalis formában indulnak, az angol nyelvű képzéseken való tanulás egész heti, napközbeni elfoglaltságot jelent, az idegen nyelvi szaknyelv használat-gyakorlás miatt pedig egyéni tanrend csak kimagasló szintű nyelvtudás alapján adható. A hatályos rendelkezések alapján ugyanis az angol nyelvű képzés végén kapott oklevél a C1 szintű nyelvtudással, azaz felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást igazol, értelemszerűen az idegen nyelvi (angol) kompetencia fejlesztése a teljes képzés alatt megvalósul, ez a magyar nyelven tanult tárgyakkal nem váltható ki.

A jelentkezés feltétele

Turizmus vendéglátás, valamint meghatározott kiegészítő kreditek teljesítésével nemzetközi gazdálkodás, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, kereskedelem és marketing, emberi erőforrások, pénzügy és számvitel, gazdálkodási és menedzsment, illetve üzleti szakoktató alapképzési szakos diplomával rendelkezők adhatják be jelentkezésüket.

 

Tanulj a Kodolányin!

Képzés ideje

4 félév

Képzési típus

Mesterképzés

Oklevél típusa

Diploma

Képzés helye

Budapest

Finanszírozási típusa

Állami ösztöndíjas, Önköltséges