close
Pécsi Tudományegyetem
Protokoll szaktanácsadó és rendezvényszervező
Pécsi Tudományegyetem
Pécsi Tudományegyetem

Nem csak mesterszakon vagy doktoranduszként lehet a korábban megszerzett tudást elmélyíteni. Szakmai specializálódásra, elmélyülésre - és nem mellékesen új szakképzettség megszerzésére - szolgálnak a szakirányú továbbképzések. Fejlődési, továbbtanulási lehetőséget kínálnak a diplomásoknak, messzemenően építenek a jelentkezők saját szakterületén szerzett szakmai tapasztalataira. Tematikájukkal jól alkalmazkodnak a gazdasági szféra igényeihez, reagálnak a munkaerőpiac gyors változásaira. Gyakorlatias tudásanyagot adnak a jelentkezőknek, az oktatói gárda pedig általában az adott terület elismert, sikeres szakembereiből áll.

Szakirányú továbbképzésben alap- vagy mesterfokozatot követően lehet részt venni. A képzés tematikája a korábban megszerzett tudásra épül, így szerezhető a választott területen mélyebb szaktudást biztosító végzettség. A képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév.

A szakirányú továbbképzésekről a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben döntenek, azaz ők határozzák meg a felvételi feltételeit, határidejét, módját, az oktatás tantervét, tematikáját.

 

Rövid leírás

A végzettek tevékenységei: rendezvények, ünnepélyek, delegációs programok, hazai és nemzetközi konferenciák, ceremóniák előkészítése, megszervezése és lebonyolítása.


 

Képzés célja

Olyan szakemberek képzése, akik a szerzett ismereteik birtokában képesek a hazai és európai multinacionális vállalatok, közigazgatási, diplomáciai testületek, minisztériumok, polgármesteri hivatalok és kulturális intézmények, szakmai érdekképviseletek rendezvényeinek koordinálására és lebonyolítására. A szakon végzettek képesek és készek továbbá a nemzeti történelmünk és kultúránk részét képező viselkedéskultúra szabályainak és hagyományainak betartására és betartatására, az európaiságunknak megfelelő viselkedés alkalmazására és közvetítésére.

Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Levelező
Költségtérítés összege: 200.000 Ft / félév részletfizetési lehetőséggel
Finanszírozás: Önköltséges
Képzés indulása: Szeptemberi indulás
A képzés időtartama: 3 félév
Képzés helyszíne(i): Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: protokoll szaktanácsadó és rendezvényszervező

Képzési jellemzők:

A képzés időtartama: 3 félév, 90 kredit

Konzultációs gyakoriság: havonta egyszer három nap (általában csütörtöktől szombatig)

Főbb témakörök: A KÉPZÉS HÁLÓTERVE

Felvételi irányszám: 7<40 fő

 

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

A szak felvételének feltétele: a szakirányú képzésre mindazon alapszakott végzett szakemberek jelentkezhetnek, akik oklevelüket a jelentkezést megelőzően szerezték

A felvétel módja: diplomamásolat,  melyet a jelentkezési laphoz (lsd. szakleírás Jelentkezés fül) kell csatolni

A képzés csak a megfelelő jelentkezői létszám (min. 10 fő) esetén indul!

Elhelyezkedési területek

A képzés célcsoportjai: hazai és multinacionális vállalatok különböző szintű feladatkörökben, rendezvényszervezéssel foglalkozó munkatársai; politikai pártok, közigazgatási intézmények és kulturális intézmények szaktanácsadói; civilszervezetek szakértői; kommunikációs ügynökségek munkatársai; mindazon diplomások, akik a rendezvények tervezésében, lebonyolításában elméleti megalapozottságot és gyakorlati készségeket kívánnak szerezni.

A képzés során szerzett tudások konkrét alkalmazási környezete: 

közigazgatási, államigazgatási testületek, diplomáciai testületek, minisztériumok, polgármesteri hivatalok, kulturális intézmények, érdekképviseletek, civilszervezetek, rendezvényszervező cégek, szállodák.

A végzettek tevékenységrendszerének tevékenységi körei:

vezető, középvezető, menedzser; tevékenységei: rendezvények, ünnepélyek, delegációs programok, hazai és nemzetközi konferenciák, ceremóniák előkészítése, megszervezése és lebonyolítása.

Tanulj a PTE-n!

Képzés ideje

3 félév

Képzési típus

Szakirányú továbbképzés

Oklevél típusa

Oklevél

Képzés helye

Pécs

Finanszírozási típusa

Önköltséges