close
Budapesti Gazdasági Egyetem
Turizmus-vendéglátás
BGE logo
Budapesti Gazdasági Egyetem

A képzés célja olyan idegen nyelveket beszélő, szakmailag felkészült szakemberek kibocsátása, akik ismerik a turizmus és vendéglátás területén működő vállalkozások gazdálkodási és szervezési sajátosságait, gyakorlati tudásuk birtokában tudják, képesek értékelni, elemezni a szükséges változásokat és optimális döntéseket hozni. Továbbá olyan ismereteket is szereznek, amelyekkel átlátják és irányítani tudják a térségi turizmus menedzsment intézményeit. A végzett hallgatók a megszerzett ismeretek birtokában képesek turisztikai vállalkozások és non-profit szervezetek alapítására és menedzselésére.

Választható specializációk

Egészség-, sport- és ökoturizmus
A specializáció képzési célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és széles ismeretkört átfogó specializációjú tudásuk birtokában képesek a turizmus-szállodaipar, illetve az egészségturizmus, továbbá sport és ökoturizmus területén felmerülő tevékenységek végzésére, irányítására, szervezésére. Képessé válnak szakmai kis- és középvállalkozások létrehozására, vezetésére. Megszerzett tudásuk birtokában biztonsággal látják el a szállodai közép- és nagyvállalatok különböző vezetési pozícióit. Alkalmasak egészség-, öko- és sportturisztikai létesítmények, sportrendezvények menedzselésével kapcsolatos feladatok ellátására. A specializáció a magyar és angol nyelvű képzésen választható. (nappali magyar, nappali angol)
Kereskedelmi vendéglátás
A specializáció képzési célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és speciális tudásuk birtokában képesek elvégezni a turizmus, a szállodaipar és a kereskedelmi vendéglátás területén felmerülő feladatokat, irányítani és szervezni tudják a kapcsolódó munkafolyamatokat, feltárják és elemzik a keresletet befolyásoló tényezőket, megszervezik és elvégzik a kapcsolódó szolgáltató tevékenységeket, képesek szakmai kis- és középvállalkozások létrehozására; speciális tudásuk birtokában biztonsággal látják el a szállodai, valamint vendéglátó kis-, közép- és nagyvállalatok különböző vezetési pozíciói. A specializáció a magyar és angol nyelvű képzésen választható. (nappali magyar és levelező magyar, nappali angol)
Turizmusfejlesztés és térségmenedzsment
A specializáció képzési célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és széles ismeretkört átfogó specializációjú tudásuk birtokában képesek a turizmus-szállodaipar, illetve a térségfejlesztés, a termékfejlesztés, a desztináció-menedzsment területén felmerülő tevékenységek végzésére, irányítására, szervezésére. Képessé válnak szakmai kis- és középvállalkozások létrehozására, vezetésére. Megszerzett tudásuk birtokában biztonsággal látják el a szállodai közép- és nagyvállalatok különböző vezetési pozícióit. Alkalmasak egy idegenforgalmi desztináció fejlesztésével, menedzselésével kapcsolatos feladatok ellátására. A specializáció a magyar nyelvű képzésen választható. (nappali, magyar)
Utazás- és rendezvényszervezés
A specializáció képzési célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és széles ismeretkört átfogó specializációjú tudásuk birtokában képesek a turizmus-szállodaipar, illetve az utazási vállalkozások és rendezvényszervezés területén felmerülő tevékenységek végzésére, irányítására, szervezésére, továbbá képesek szakmai kis- és középvállalkozások létrehozására, vezetésére; megszerzett tudásuk birtokában biztonsággal látják el a szállodai, utazási, rendezvényszervező közép- és nagyvállalatok különböző vezetési pozícióit, alkalmasak a területi irányítási rendszerben levő feladatok ellátására. A specializáció a magyar, angol és német nyelvű képzésen választható. (nappali magyar és levelező magyar, nappali angol és nappali német)
Vendéglátó rendezvényszervezés
A specializáció képzési célja olyan gazdasági szakemberek felkészítése, akik a széleskörű elméleti közgazdaságtudományi, társadalomelméleti és alkalmazott módszertani ismereteik mellett részletes elméleti és gyakorlati tudást szerezhetnek a vendéglátó rendezvények területén. A végzettek képesek lesznek több típusú vendéglátó rendezvény önálló előkészítésére, a munkafolyamatok megszervezésére és a szolgáltatások lebonyolítására. Ennek során alkalmazzák a szakmai protokoll, az alkalmazott számítástechnika és a nyereséges működtetés alapelveit és vezetői eszköztárát. Speciális, komplex és gyakorlatorientált tudásuk birtokában biztonsággal látják el a hazai és multinacionális környezetben működő kis-, közepes és nagyvállalatok vezetéséhez, illetve a rendezvényekhez kapcsolódó vezetői pozíciókat. A specializáció a magyar nyelvű képzésen választható. (magyar, nappali)

Ha ezt a képzést választod...

  • A szakon végzettek ismerik a turisztikai ágazat működésének elveit, a turizmus hazai és nemzetközi piacát és trendjeit, a piaci szereplők jellemzőit, sajátosságait és kapcsolódásaikat.
  • Képesek a turisztikai és vendéglátó vállalkozások tevékenységének részleges vagy teljes körű üzleti tervezésére, szervezésére irányítására és ellenőrzésére, önálló turisztikai szervezetek létrehozására.
  • Képesek a turisztikai termékek innovatív fejlesztésére, start-up vállalkozások indítására.
  • Rendelkeznek az adott szervezettípusnak megfelelő emberi és szociális készségekkel, együttműködési képességekkel, interkulturális, többnyelvű kommunikáció által a vendégkapcsolatokkal összefüggő problémák felismerésére és hatékony kezelésére.
  • Jól alkalmazzák a szakterülethez tartozó informatikai ismereteket és képesek projektben, csapatban, munkaszervezetben való együttműködésre, a térségi szereplők hatékony összefogására.

Képzési ismeretkörök

Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek,
Társadalomtudományi alapismeretek.

Szakmai gazdálkodás és menedzsment törzsanyaga:
fenntartható turizmus alapjai; szállodamenedzsment 1,2,3; turizmusmarketing; gasztronómiai alapismeretek; Magyarország turizmusföldrajza, KKV-k a turizmusban és vendéglátásban

Elhelyezkedési lehetőségek

  • Az egyes turisztikai és vendéglátás szakterületeken jelentkező feladatok és munkakörök ellátására (vállalkozások, önkormányzatok, Nemzeti Parkok, Turisztikai Információs Irodák, légitársaságok, autókölcsönzők)
  • A turisztikai vállalkozásoknál vezetői feladatok ellátására (szálloda, panzió, étterem, rendezvényszervező vállalkozás, utazási iroda)
  • Vonzó és élményszerű kínálat kialakítására a turizmus fejlesztésével kapcsolatos helyi, regionális és országos szervezeteknél (látogatóközpontok, turisztikai desztináció menedzsment szervezetek)
  • A területi szinteken megjelenő koordinációs és marketing feladatok tervezésére, ellátására és irányítására.

Felkészültek tanulmányaik mesterképzésen való folytatására.

Tanulj a BGE-n!

Képzés ideje

8 félév

Képzési típus

Alapképzés

Oklevél típusa

Diploma

Képzés helye

Budapest

Finanszírozási típusa

Állami ösztöndíjas, Önköltséges