close
Szegedi Tudományegyetem
Turizmus-vendéglátás
649bf0684d7d4
Szegedi Tudományegyetem
Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése:
Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon
(A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Tourism and Catering)
Karunkon választható mesterképzési szakok az oklevél megszerzése után:
MarketingNemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven)PénzügyVállalkozásfejlesztés
A képzés célja:
A képzés célja a turizmus és vendéglátás feladatait ellátó idegen nyelveket beszélő gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek elvégezni a turizmus és a vendéglátás területén felmerülő feladatokat, irányítani és szervezni tudják a kapcsolódó munkafolyamatokat, feltárják és elemzik a keresletet befolyásoló tényezőket, vonzó és élményszerű kínálatot alakítanak ki, megszervezik és elvégzik a kapcsolódó szolgáltató tevékenységeket. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A képzés felépítése

A Turizmus-vendéglátás mintatanterv alapján elsajátítható ismeretkörök modulok szerint:

 • Gazdasági alapképzés ismeretkörei
  • Matematikai ismeretkör
  • Statisztikai és informatikai ismeretkör
  • Elméleti gazdaságtani ismeretkör
  • Regionális gazdaságtani ismeretkör
  • Pénzügyi-számviteli ismeretkör
  • Társadalomtudományi ismeretkör
  • Általános üzleti ismeretkör
  • Idegennyelvi ismeretkör
 • Turisztikai alapismeretek ismeretkör
  • Turisztikai alapismeretek ismeretkör
  • Turizmusmarketing ismeretkör
  • Vendéglátási ismeretkör
  • Turizmus földrajzi ismeretkör
  • Turizmus menedzsment ismeretkör
  • Kultúra és turizmus ismeretkör
  • Régió specifikus ismeretkör
  • Turizmus kutatás ismeretkör
 • Specializáció ismeretkörei:
  • Szálloda és egészség-turizmus specializáció esetén: Szállodai szakismeret ismeretkör és Egészségturisztikai szakismeret ismeretkör
  • Utazás- és turizmus szervezés specializáció esetén: Utazásszervezési szakismereti ismeretkör és Turizmus szervezési ismeretkör

Képzési idő

A képzés 8 féléves, amely alatt teljesíteni két féléves kötelező szakmai gyakorlatot.
Félévenként 14 hét a szorgalmi időszak, ebben az időtartamban járnak a hallgatók az előadásokra, szemináriumokra és gyakorlati foglalkozásokra:

 • Egy félév során átlagosan 4-6 kötelező előadást és szemináriumot vagy gyakorlatot, valamint 1-3 választható tárgyat kell teljesíteni a mintatantervben ajánlott módon:
  • évfolyam szintű előadások – széleskörű hallgatói kapcsolatokra is lehetőséget adnak
  • szakos előadások – célorientált szakmai ismeretek szerezhetők kisebb csoportban
  • gyakorlati foglalkozások – gyakorlatorientált ismeretek sajátíthatók el kisebb csoportban

  Ezen felül még testnevelés, nyelvi órák és összegyetemi (kartól és szaktól függetlenül felvehető) kurzusok közül lehet választani.

 • A számonkérés a szorgalmi időszak folyamán jellemzően dolgozat, projektmunka, csoportfeladat vagy prezentáció formájában történik. A félév végén a 6+1 hetes vizsgaidőszakban pedig az előadások anyagából kell vizsgázni a félév elején kiadott követelményrendszer szerint.

A záróvizsgára bocsátás feltétele

Az abszolutórium (végbizonyítvány) kiadásához 240 kreditet kell összegyűjteni, ezen belül a kurzusok kreditértéke 190 és további 50 kredit a szakmai gyakorlat teljesítése.

A diploma kiadásának feltétele

 • Sikeres záróvizsga teljesítése
 • Az alapfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges, amelyek közül az egyik nyelvvizsga államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsgával kiváltható. Az akkreditált nyelvvizsgaközpontok megtalálhatók a www.nyak.hu címen.

A jelentkezés módja

Jelentkezni elektronikus úton lehet február 15-ig. A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókról a www.felvi.hu oldalon, illetve a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató című kiadványból tájékozódhat.

Tanulj a Szegedi Tudományegyetemen!

Képzés ideje

8 félév

Képzési típus

Alapképzés

Oklevél típusa

Diploma

Képzés helye

Szeged

Finanszírozási típusa

Állami ösztöndíjas, Önköltséges