close
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
Turizmus-vendéglátás
EKEgyetem Arculat
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon (Economist in Tourism and Catering)

Képzési terület: gazdaságtudományok
Munkarend (tagozat): nappali / levelező
A képzési idő félévekben: 8 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 + 60 kredit
Választható specializációk: borturizmus; egészségturizmus, rekreáció; sportturizmus; kulturális és vallási turizmus; vendéglátás-menedzsment, lovasturizmus

A képzés célja a turizmus és vendéglátás feladatait ellátói idegen nyelveket beszélő gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek elvégezni a turizmus és a vendéglátás területén felmerülő feladatokat, irányítani és szervezni tudják a kapcsolódó munkafolyamatokat, feltárják és elemzik a keresletet befolyásoló tényezőket, vonzó és élményszerű kínálatot alakítanak ki, megszervezik és elvégzik a kapcsolódó szolgáltató tevékenységeket.

Az ideális jelentkező:
- érdeklődő, racionális gondolkodás jellemzi, amely segít megérteni a turizmus komplex rendszerét, kreatív, hiszen a turizmus területén számtalan kihívás és izgalmas feladat vár rá
- jó kommunikációs készséggel rendelkezik, a vendégekkel, szakmai partnereivel képes lesz idegen nyelven is hatékonyan kommunikálni, a partneri kapcsolatait az üzleti élet szabályai szerint építeni empatikus, vendég-orientált magatartást kialakítani
- együttműködő, képes csapatmunkára, jó szervezőkészség jellemzi, amelyre szüksége lesz a turisztikai szolgáltatások folyamatában, képes lesz a turisztikai vállalkozások menedzselésére, megalapozottan és gyorsan dönteni.

A szakon elsajátítható ismeretek, főbb tárgyak:
- általános módszertani és közgazdaságtani alapozó tárgyak (pl.: gazdaságmatematika, statisztika, kutatásmódszertan, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan);
- társadalomtudományi alapismeretek (pl.: gazdaságtörténet, filozófiatörténet, pszichológiai elméleti alapok, szociológiai ismeretek);
- üzleti alapozó tantárgyak (pl.: vállalati gazdaságtan, számviteli alapok, pénzügytan, vállalati pénzügyek, gazdasági jog, marketing, adózás, emberi erőforrás gazdálkodás);
- készségfejlesztő tárgyak (pl.: tanulásmódszertan, üzleti kommunikáció, informatika);
- turizmus-vendéglátás szakmai ismeretei (pl.: a turizmus rendszere, környezete, turisztikai erőforrások, turizmusföldrajz, turisztikai és vendéglátó marketing, turisztikai közigazgatás és területfejlesztés, vendéglátó ismeretek, vendéglátás szervezés, szállásadás, szállodai ismeretek, turisztikai-, utazási- és vendéglátó jog, utazásszervezés);
- szakmaspecifikus idegen nyelv (angol, német, orosz)
- Speciális tudást adó ismeretek: a specializációk tárgyai

   • borturizmus (pl.: Magyarország történelmi borvidékei, borhungaricumok; bormarketing; tematikus utak (borutak); Borkultúra, borminősítés, borgasztronómia)
   • egészségturizmus, rekreáció (pl.: gyógyturizmus; rekreáció, animáció; wellness turizmus, egészséges életmód)
   • sportturizmus (pl.: rekreációs turizmus; sportturisztikai trendek; rekreáció- és sportrendezvény szervezés)
   • kulturális és vallási turizmus (pl.: örökségturizmus; kulturális utak (vallási turizmus, hagyományőrző utak); szakrális örökségünk)
   • természeti és vidéki turizmus (pl.: falusi turizmus és vendéglátás; aktív turizmus; természeti- és ökoturizmus)
   • vendéglátás-menedzsment (pl.: gasztronómia; ételkészítési ismeretek; táplálkozás és higiéné; vendéglátó műszaki ismeretek)

A képzés tantervei
A szak tanegységlistája az Oktatási Igazgatóság honlapján érhető el az alábbi linken:
https://oktatas.uni-eszterhazy.hu/hu/okt_ig/tanulmanyi-tajekoztato/tanulmanyi-tajekoztato-136
Tanulmányi Tájékoztató (ÉV*) ->> Tanegységlisták, tantárgyleírások (Nappali/Levelező)
(*Tanulmányai megkezdésének éve)
Válassza ki a tanulmányai megkezdésének évéhez tartozó Tanulmányi Tájékoztatót, majd a baloldali oszlopban kattintson a Nappali vagy Levelező tagozatos Tanegységlisták, tantárgyleírások opcióra! Ezután válassza ki szakját a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar képzései közül!

Idegennyelvi követelmény
Az alapképzésben a szakképzettség megszerzéséhez két idegennyelvből legalább középfokú (B2 szintű) a képzési területnek megfelelő szaknyelvi idegennyelv-tudást kell elérni, melyhez az Üzleti szaknyelv I-II., valamint a második idegen nyelvből a Turizmus szaknyelv I-II. tanegységek teljesítése kötelező, ez az abszolutórium megszerzésének feltétele. A szakon lehetőség van további két félév szaknyelv tanulására mindkét idegen nyelvből, szabadon választható tanegységként teljesíthető az Üzleti szaknyelv III-IV., illetve a Turizmus szaknyelv III-IV. tanegység.

A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat két félév turizmus, illetve vendéglátás tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél vagy a felsőoktatási intézmény tanéttermében vagy tanszállodájában végezhető gyakorlat.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés
Az alapszakon jó eredménnyel végző, továbbtanulni szándékozó hallgatóink átléphetnek a lineáris képzés következő ciklusába, a mesterképzés (MA/MSc) szakaszába. A turizmus-vendéglátás alapszakhoz elsősorban a turizmus-menedzsment, a vállalkozásfejlesztés, a marketing és a vezetés és szervezés mesterképzési szak kapcsolható, de a gazdaságtudományi képzési terület bármely további mesterképzésébe van belépési lehetőség.

„A szakma szépségei"
A szakma az idegenkultúrák megismerésére lehetőséget ad, a külföldi turisták fogadása, a vendégekkel való kapcsolattartás szép szakmai feladat. A turizmus változó környezete sok újdonságot kínál, azok megtapasztalása, befogadása mindig izgalmas. A munkában a sokszínűség dominál: arcok, tájak, kultúrák sokféleségét mutatja. A maradandó turisztikai élmények kialakításában az alkotás öröme, a kreativitás, a siker átélése is megjelenik. Nemcsak a nemzetközi szállodaláncok magas elvárásainak kell megfelelni, hanem az önálló turisztikai vállalkozások létrehozására, sikeres menedzselésére is fel kell készülni.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
Végzett hallgatóink elhelyezkedési lehetősége igen széles. A nemzetközi és hazai szállodaláncokban közép- és felsővezetőként dolgozhatnak, az utazás szervezés- és értékesítés területén számos utazási iroda közül választhatnak. A vendéglátás üzletei, a borvidékek, a wellness-, gyógyturisztikai-szolgáltatók várják a speciális ismeretekkel is rendelkező turisztikai szakembereket. Az önkormányzatoknál turisztikai referensek, szakértők irányítják, koordinálják a turizmus térségi fejlesztését, a helyi, térségi, regionális turisztikai desztináció menedzsment szervezetek igénylik a jól képzett turisztikai szakembereket. A közlekedési szektor, a kultúra több területe végzett közgazdászaink befogadói.

Tanulj az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen!

Képzés ideje

8 félév

Képzési típus

Alapképzés

Oklevél típusa

Diploma

Képzés helye

Eger

Finanszírozási típusa

Állami ösztöndíjas, Önköltséges