close
Színház és Film Intézet
Kulturális rendezvényszervező
SZFI
Színház és Film Intézet

KÉPZÉSPROGRAM

MODUL I. - ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ

01. A levélírás tartalmi, formai és nyelvhelyességi követelményei
02. Ügyintézői feladatok, ügyviteli rend
03. Általánosan használt ügyiratok
04. Az üzleti tevékenységgel kapcsolatos feladatok
05. A pénzforgalommal kapcsolatos ügyintézés
06. A munkaviszonnyal kapcsolatos ügyintézői feladatok

MODUL II. - ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA

07. Számítástechnikai alapismeretek, fájlkezelés
08. Szövegszerkesztési alapismeretek
09. Táblázat- és adatbáziskezelési alapismeretek
10. Hálózati kommunikáció

MODUL III. - VISELKEDÉSKULTÚRA ÉS ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ

11. Magatartás, viselkedés, illem, modor
12. A kommunikáció szerepe, csatornái, a tömegkommunikáció eszközei
13. Hétköznapi kommunikáció, köznapi viselkedésformák
14. Üzleti kommunikáció. A kereskedelmi tárgyalás
15. Konfliktuskezelés
16. PR kommunikáció, protokoll

MODUL IV. - SZAKMAI KOMMUNIKÁCIÓ IDEGEN NYELVEN

17. Bemutatkozás, foglalkozás, család
18. Szabadidős tevékenységek
19. Közlekedés, utazás, turizmus
20. Országismereti alapvető tudnivalók
21. Étkezés, élelmiszerek, vendéglátási formák
22. Egészség, orvosi ellátás
23. Munkahelyi környezet, munkavállalás, önéletrajz
24. Leggyakoribb hivatali feladatok

MODUL V. - MARKETING- ÉS PR- ALAPISMERETEK

25. A marketing tartalma, szerepe a vállalati irányításban
26. Piactípusok, piackutatás és a marketingstratégia kialakítása
27. A marketingkutatás típusai és megvalósításuk a gyakorlatban
28. A fogyasztói és a szervezeti magatartás jellemzői
29. A szervezeti piacok. A vevő magatartásának elemzése
30. Marketing-mix elemei és kialakításuk
31. Reklám- és PR- tevékenység
32. A marketing-mix kialakítása a gyakorlatban és illeszkedése a marketing stratégiához

MODUL VI. - SAJTÓKAPCSOLATOK

33. Alapismeretek a sajtókapcsolatok területén
34. Sajtótájékoztató szervezése

MODUL VII. - RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

35. A rendezvények jellege, az előkészítés elméleti alapjai
36. A rendezvények előkészítésének gyakorlati teendői
37. A rendezvény szervezési folyamata és lebonyolítása
38. A rendezvény utáni tevékenységek

MODUL VIII. - VÁLLALATI PROMÓCIÓ ESZKÖZEI

39. A vállalati arculat kialakítása
40. Reklámkampány-szervezés feladatai
41. A vállalati arculatkialakítás és a reklámkampány-szervezés gyakorlati feladatai
42. Szponzorációval kapcsolatos tevékenységek

MODUL IX. - MARKETING-KÖRNYEZETI ELEMZÉS

43. SWOT-analízis lényege
44. SWOT-analízis a gyakorlatban

MODUL X. - MARKETING-KOMMUNIKÁCIÓ ALAPELEMEI

45. A védjegyeztetés menete, szabályai

KÉPZÉSINFORMÁCIÓK

Megnevezése: Kulturális rendezvényszervező
Képzés-azonosító szám: 4-0413-02
Képzés típusa: Felnőttképzések - FKT

Jelentkezési feltétel: Érettségi.
Végzettség: SZGT SZJ emeltszintű szakképesítés.

Képzési idő (félév): 2
Létszámkeret: 10/20
Képesítések köre: 250
Tandíj/Képzési díj 144 000 Ft /harmadév (432 000 Ft teljes összeg)

Tanulj a Színház és Film Intézetnél!

Képzés ideje

1 év

Képzési típus

Szakmai képzés

Oklevél típusa

Tanúsítvány

Képzés helye

Budapest

Finanszírozási típusa

Önköltséges