close
Klasszis Oktatás
Kulturális rendezvény szervezője
Klasszis
Klasszis Oktatás
A korábbi OKJ-s tanfolyammal megegyező, államilag elismert végzettséget nyújtó képzés!
Programkövetelmény azonosító száma: 03145001
A képzést ajánljuk mindazoknak, akik érdeklődnek a kulturális rendezvények iránt és szívesen kipróbálnák magukat a palánk másik oldalán, amikor egy kulturális esemény megvalósulásához szervezőmunkájukkal járulnak hozzá. A tanfolyamon megtanulhatod, mire szükséges odafigyelned ahhoz, hogy egy minden tekintetben színvonalas rendezvény jöjjön létre, legyen az akár egy szabadidős klub működésének szakszerű segítése, vagy egy közművelődési intézmény programjának megvalósítása.

Beiratkozás feltétele: Érettségi bizonyítvány

MIT TARTALMAZ AZ ÁR?
• az előzetes tudásmérés díját
• az oktatói jegyzeteket
• az oktatás díját
• személyre szabott internetes felület biztosítását
• a gyakorlat helyszínének biztosítását
• a tananyagegységeket záró vizsga díját

MILYEN KOMPETENCIÁKAT SZEREZHETSZ MEG A KULTURÁLIS RENDEZVÉNY SZERVEZŐJE
KÉPZÉS SORÁN?
• Ismeri az adott település, településrész, régió kulturális és társadalmi adottságait, intézményrendszerét és helyi közösségeit.
• Kulturális rendezvényeket tervez.
• Közművelődési projekteket valósít meg.
• Igényfelmérést készít, célcsoportot határoz meg és részt vesz a rendezvény marketingstratégiájának kialakításában.
• Elkészíti a rendezvény költségtervét, segíti a forrásteremtést.
• Biztosítja a rendezvény tartalmi, személyi és technikai feltételeit. Lebonyolítási forgatókönyvet készít.
• Kapcsolatot tart a rendezvények résztvevőivel, szóban és írásban kommunikál, infokommunikációs eszközöket használ.
• Az érintettek bevonásával lezárja a rendezvényhez tartozó feladatokat, beszámolókat,
el- számolásokat készít, értékel.
• A szervezet és a rendezvény protokollja szerint irattározási és adminisztratív feladatokat
lát el.
• Értékeli a rendezvényt és a rendezvényszervezés folyamatát, utókövetési és monitorozási tevékenységet végez.

Ütemezés:

Hagyományos: Szombatonként vagy kéthetente szombat vasárnap
Hibrid: minden szombaton VAGY minden vasárnap VAGY hétköznap kedden és csütörtökön
Online: minden szombaton VAGY minden vasárnap VAGY hétköznap kedden és csütörtökön

Tanulj a Klasszis Oktatásnál!

Képzés ideje

3 hónap

Képzési típus

Szakmai képzés

Oklevél típusa

Tanúsítvány

Képzés helye

Budapest

Finanszírozási típusa

Önköltséges

További képzések

10,000+ képzés közül választhatsz az ország bármelyik intézményében