close
Vas Megyei Szakképzési Centrum
Kulturális rendezvény szervezője
Vas Megyei Szakképzési Centrum
Vas Megyei Szakképzési Centrum

A kulturális rendezvények szervezője a következő tevékenységeket látja el:

Ismeri az adott település, település-rész, régió kulturális és társadalmi adottságait, intézményrendszerét és helyi közösségeit. Kulturális rendezvényeket tervez. Közművelődési projekteket valósít meg. Igényfelmérést készít, célcsoportot határoz meg és részt vesz a rendezvény marketingstratégiájának kialakításában. Elkészíti a rendezvény költségtervét, segíti a forrásteremtést. Biztosítja a rendezvény tartalmi, személyi és technikai feltételeit.

Lebonyolítási forgatókönyvet készít. Kapcsolatot tart a rendezvények résztvevőivel, szóban és írásban kommunikál, infokommunikációs eszközöket használ. Az érintettek bevonásával lezárja a rendezvényhez tartozó feladatokat, beszámolókat, elszámolásokat készít, értékel. A szervezet és a rendezvény protokollja szerint irattározási és adminisztratív feladatokat lát el. Értékeli a rendezvényt és a rendezvényszervezés folyamatát, utókövetési és monitorozási tevékenységet végez.

A kulturális rendezvények szervezője a helyi társadalom kulturális életének, önszerveződési formáinak és hagyományőrzési tevékenységének egyik legfontosabb szakembere. Munkájához tartozik az önkormányzati közművelődési intézmények, művelődési civil szervezetek, kulturális vállalkozások szakszerű és színvonalas működtetésében való közreműködés és kulturális szervezőmunka ellátása. A kulturális rendezvények szervezője alkalmas: - művelődési szolgáltatások, rendezvények szervezésére, - közösségi programok szervezésére, - tartalmas szórakozási lehetőségek biztosítására, - amatőr művészeti és szabadidős körök, klubok, valamint tanfolyamok működésének szakszerű segítésére, - a szervezet, intézmény szabályok szerinti működtetésére.

Tevékenysége elsősorban a helyi társadalom közművelődési intézményeiben valósul meg: a helyi közösségi művelődést szervező és a közművelődési szolgáltatást biztosító művelődési intézményben (művelődési központ, általános művelődési központ, művelődési ház, közösségi ház, faluház, ifjúsági és gyermekház, ifjúsági információs iroda, szabadidő központ stb.), a szabadidő szórakoztató és művelődési szolgáltatást biztosító egyéb intézményekben (szabadidő park, állat– és növénykert, vidámpark, üdülők stb.), a regionális és megyei fejlesztési feladatokat ellátó és szolgáltatást nyújtó intézményekben (területi, fővárosi közművelődési szakmai szolgáltató szervezet, közművelődési információs központ), a regionális közművelődési és közgyűjteményi intézményekben, a helyi társadalom közösségi terében, civil szervezeteiben.

 

A képzés helye: Vas Megyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Kollégium

9700 Szombathely, Nagykar u. 1-3.

A képzés időtartama: kb. 4 hónap – 250 óra (hétközben heti 2 alkalommal délutánonként)

Minimális létszám: 10 fő

Képzési díj: INGYENES[1]                                                                                                                                   

A képzés tananyagegységei:  

  • Helyi társadalom és kultúra
  • Kulturális rendezvények tervezése és szervezése

 

JELENTKEZÉS:

Jelentkezni a Vas Megyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Kollégiumban lehet a mellékelt jelentkezési lappal!

[1] Az első szakképesítés megszerzése ingyenes (a képzési és a képesítő vizsga is díjmentes).

Azok számára, akik 2020 szeptembere óta szereztek már ingyenesen szakképesítést, a képzés díja 89 000 Ft/fő + vizsgadíj (A vizsgadíjat a független vizsgaközpont állapítja meg)

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Szakmai előképzettség: nem szükséges

Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

Tanulj a Vas Megyei Szakképzési Centrumnál!

Képzés ideje

4 hónap

Képzési típus

Szakmai képzés

Oklevél típusa

Tanúsítvány

Képzés helye

Szombathely

Finanszírozási típusa

Ingyenes